Kadencijos

Vadovaujantis LR Sporto įstatymo 19 skyriaus 10 punktu:  sporto šakos federacijos steigimo ar kituose dokumentuose yra įtvirtinta sporto šakos federacijos valdymo organų narių rotacija, numatant maksimalų galimą iš eilės einančių kadencijų skaičių tam pačiam asmeniui, pateikiama LGČA ataskaitinės rinkiminės konferencijos, vykusios 2018 m. spalio 11 d. Vilniuje, protokolo išrašą dėl LGČA valdymo organų rotacijos.

„Svarstyta. Dėl LGČA valdymo organų rotacijos.

Nutarta. LGČA Prezidento maksimalus kadencijų skaičius yra – 2 (Dvi). Pritarta vienbalsiai – 4 balsai. Šis nutarimas įsigalioja nuo šios LGČA ataskaitinės rinkiminės konferencijos valdymo organų rinkimų.“

2018 m. LGČA Konferencijos protokolas. Atsisiųsti